Advances in Animal and Veterinary Sciences

Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 255 - 260
Namdeo Rajendra Bulbule, Sunil Sanjay Kapgate, Milind Madhukar Chawak
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 34
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 248 - 254
Huchhegowda K.H., Murugkar H.V., Nagaraja K.H., Manoj Kumar, Nagarajan S.N., Tosh C , Ashok Kumar
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 26
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 242 - 247
Muhammad Abbas, Muhammad Zubair Shabbir, Syed Abdul Khaliq, Sajjad Ali, Muhammad Munir
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 25
Case Report
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 239 - 241
Subhash Kachhawaha , Mukesh Srivastava, Jai Prakash Kachhawa, Mahendra Tanwar, Ankita Sharma, Naveen Kumar Singh, Kapil Kachwaha, Shravan Singh Rathore and Ram Kishan Tanwar
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 32
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 233 - 238
Rashmi Goyal, Priscilla Kerketta, Pavan Kumar, Mayank Rawat, Konasagara Nagaleekar Viswas, Rajesh Kumar Agarwal
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 24
Mini-Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 226 - 232
Mani Arul Prakash, Arumugam Kumaresan, Ayyasamy Manimaran, Rahul Kumar Joshi, Siddhartha Shankar Layek, Tushar Kumar Mohanty, Ravi Ram Divisha
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 29
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 222 - 225
Saima Sharif, Tasnim Farasat, Nargis Fatima, Ayesha Farooq, Shagufta Naz
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 25
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 218 - 221
Fahad Al Hizab
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 27
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 212 - 217
Surbhi Kuldeep Tyagi, Hari Prasad Aithal, Prakash Kinjavdekar, Amarpal, Abhijit Motiram Pawde, Jasmeet Singh
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 25
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 204 - 211
Hosnia S. Abdel-Mohsein, Manal A. M. Mahmoud, Usama T. Mahmoud
Abstract   |   PDF   |   Downloads: 30
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 199 - 203
Mohamed Sabry AbdElraheam Elsayed, Eman Abdeeen, Mohamed Ali Akiela, Thaer Farouk, Rasha Zahran
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 25
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 2 (4): 192 - 198
Harshad C. Chauhan, Hemendra Singh Kher, Kaushal Kishor Rajak, Arnab Sen, Abidali Dadawala, Bharat Singh Chandel
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 35