Advances in Animal and Veterinary Sciences

Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 106-111
SI Nikolayev, AK Karapetyan, VN Rudnikov, LV Andreyenko, VG Frizen, SO Shapovalov
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 53
Research Article
Adv. Anim. Vet Sci. 7(s1): 100-105
SI Nikolaev, AK Karapetyan, OA Budtuev, NA Krikunov, MV Struk, EV Kornilova
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 23
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 94-99
Alexey Alekseevich Novitsky, Valentina Ivanovna Pleshakova, Igor Georgievich Trofimov, Irina Gennadievna Alekseeva, Tatyana Iosifovna Lorengel
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 17
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 88-93
Oleg Romanovich Skubko, Olga Nikolaevna Shushakova, Gennadij Alekseevich Khonin
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 16
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 85-87
E Nassambaev, AB Akhmetalieva, AE Nugmanova, RM Kulbaev
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 9
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 78-84
Sergey Ivanovich Nikolaev, Svetlana Viktorovna Chekhranova, Angela Keropovna Karapetyan, Maria Petrovna Kantemirova, Pavel Andreevich Shevchenko, Nikolay Vladimirovich Struk
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 13
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 71-77
Askar Myrzahmetovich Nametov, Indira Saltanovna Beishova, Alexandr Mikhailovich Kovalchuk, Tatyana Vladimirovna Poddudinskaya, Alena Valentinovna Belaya
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 13
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 66-70
KV Korsakov, AA Vasiliev, LA Sivokhina, MV Zabelina, RN Murtazaeva, TV Daeva, VA Kokorev
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 10
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 60-65
Indira Saltanovna Beishova, Vadim Aleksandrovich Ulyanov1, Gulshat Shaikamal, Natalya Papusha, Elena Valentinovna Belaya
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 9
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 50-59
Vladimir Geor Gievich Kashkovskii, Alevtina Alekseevna Plakhova, Dmitry Valerievich Kropachev
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 9
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 45-49
Anna Nikolaevna Siben, Vladimir Nikolaevich Domatsky, Olga Alexandrovna Fiodorova, Andrey Vasilyevich Klyatsky
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 9
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 40-44
Nikolay Vasilievich Vinokurov, Evgeniy Semenovich Sleptsov, Ayal Ivanovich Stepanov, Valeriy Innokentievich Fedorov, Nikolay Spiridonovich Robbek, Galina Ivanovna Dayanova, Ayal Alekseevich Ivanov
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 11
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 33-39
Vladimir Vasilyevich Salautin, Vitaly Ivanovich Gorinsky, Grigory Prokofievich Demkin, Alexey Vyacheslavovich Molchanov, Nikolai Aleksandrovich Pudovkin, Ivan Yurevich Domnitsky, Svetlana Evgenevna Salautina
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 8
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 28-32
Elena Anatolyevna Babich, Lyudmila Yuryevna Ovchinnikova, Olga Stanislavovna Safronova
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 11
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 21-27
Yelena Kukhar, Vladimir Kiyan, Ainur Smagulova, Anastassiya Nikulina
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 16
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 15-20
Aigul Idrisovna Gazizova, Nurgul Barlybayevna Akhmetzhanova, Aigul Serkeshovna Tozhybaeva, Leila Mazhitovna Murzabekova, Asiya Serikovna Bekenova
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 9
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 9-14
Ivan Isaevich Kalyuzhny, Ivan Sergeevich Stepanov, Alena Alexandrovna Shimanova, Daria Sergeevna Markova, Meruert Birzhanovna Kenzhegaliyeva
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 10
Case Report
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 6-8
Kadyr Biyashevich Biyashev, Arman Zhetpisbaevich Zhylkaidar, Saparkhan Demeuovich Zhanabai, Abdirazak Erkinovich Altenov, Ersultan Bakytovich Shayakhmet
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 16
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 7(s1): 1-5
Zemfira Vladimirovna Pshatsiyeva, Natalia Alexandrovna Yurina, Boris Vladimirovich Khorin, Natalia Denisovna Labutina, Alexandra Alexandrovna Danilova, Taisiya Arkadevna Ustyuzhaninova
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 21