Advances in Animal and Veterinary Sciences

Case Report
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 202 - 204
Lakshmanan Jeyabal, Debdatta Ray, Sundaram Sureshkannan, Kumaresan Nagarajan, Sivam Visnuvinayagam, Srikanth Ghosh, Partha Sarathi Banerjee, Shanmugam Chandra Sekar, Madiajagan Bagath, Krishanan Padmanath, Kuppusamy Rajarajan, Pentela Ravikumar
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 30
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 197 - 201
Babu Lal Jangir, Vipul Kumar Singh, Guttula Saikumar, Abhijit Motiram Pawde, Chandra Pal Churamani, Ramesh Somvanshi
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 26
Short Communication
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 194 - 196
Harendra Kumar, Balwant Singh, Tapas Kumar Goswami, Mayank Rawat
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 20
Short Communication
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 191 - 193
Vishal Chander, Sukdeb Nandi , RishendraVerma
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 18
Short Communication
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 188 - 190
Shoor Vir Singh, Kundan Kumar Chaubey, Saurabh Gupta, Vivek Kumar Gupta, Narottam Das Agrawal, Naveen Kumar
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 20
Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 183 - 187
Abraham Joseph Pellissery , Uma Radhakrishnan Nair
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 23
Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 178 - 182
Rani Alex, Umesh Singh, Rafeeque Rahman Alyethodi, Rajib Deb
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 19
Review Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 1 (6): 164 - 177
Thangalazhy Gopakumar Sumithra, Vinod Kumar Chaturvedi, Ajay Kumar Rai, Sunita S Chougule, Lekshmi S Rajan, Siju S Jacob, Susan Cherian
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   Downloads: 18