Advances in Animal and Veterinary Sciences

Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 56-62
Ekaterina Klimova, Mikhail Kudrin, Tatyana Krylova, Elena Maksimova, Ekaterina Aleksandrovna Mikheeva
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 132
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 47-55
A.V. Tkachev, O.L. Tkacheva, T.V. Zubova, V.A. Pleshkov, O.V. Smolovskaya
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 50
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 43-46
Evgeny Semenovich Sleptsov, Nikolay Vasilievich Vinokurov, Marat Idrisovich Iskandarov, Innokenty Innokentyevich Grigoryev, Tatyana Dmitrievna Rumyantseva, Alexandra Innokentievna Pavlova, Lena Prokopyevna Koryakina
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 31
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 38-42
T.S. Kubatbekov, V. I. Kosilov, Yu.A. Yuldashbaev, H.A. Amerkhanov, F.M. Radjabov, A.A. Salikhov, H.B. Garyaev
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 20
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 33-37
Alexander Alekseevich Shevchenko, Oleg Urievich Chernykh, Anastasia Ruslanovna Litvinova, Andrey Georgievich Koshchaev, Natalya Evgenievna Gorkovenko
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 24
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 27-32
Aiganym Bekenova, Ainura Smagulova, Aleksey Katokhin, Sergei Borovikov, Vladimir Kiyan
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 27
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 23-26
G. Yu Berezkina, A.A. Korepanova, S.L. Vorobyova, E.M. Kislyakova, M.I. Vasilieva
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Downloads: 19
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 18-22
Nina Nicolaevna Gavrilova, Amankeldi Kurbanovich Sadanov, Irina Alexandrovna Ratnikova, Ainur Islamovna Seitbattalova, Batyr Abdikarimovich Kulnazarov
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 22
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 11-17.
Tatiana Babintseva, Ekaterina Mikheeva, Alexander Shishkin, Vitaly Yudin, Ekaterina Klimova, Konstantin Shklyaev
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 16
Research Article
Adv. Anim. Vet. Sci. 8(s3): 1-10
Rashid Sagitovich Karmaliyev, Zhangeldi Tarihovich Ussenov, Bekzhassar Mustakhapovich Sidikhov, Balaussa Otargalievna Yertleuova, Dosmukan Ermukhanovich Gabdullin, Kazhmurat Maksutovich Akhmedenov
Abstract   |   HTML   |   PDF   |   ePUB   |   Figures   |   Downloads: 27